Truy cập

Hôm nay:
154
Hôm qua:
93
Tuần này:
451
Tháng này:
2079
Tất cả:
47152
 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ CẨM BÌNH - HUYỆN CẨM THỦY - TỈNH THANH HÓA

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại di động

Số điện thoại bàn

1

Nguyễn Văn Quyền

Bí thư Đảng ủy

0963.705.572

3526.677

2

Phạm Minh Tuấn

BT Thường trực ĐU

0949.414.686

3526.194

3

Đỗ Thanh Dung

Chủ tịch UBND

01255.663.566

3526.676

4

Phạm Văn Hùng

PCT. HĐND

01254.391.980

 

5

Phạm Thị Tiên

Chủ tịch MTTQ

01697.032.234

3526.679

6

Lê Minh Đức

PCT. UBND

0962.910.399

3526.673

7

Hà Văn Hào

PCT. UBND

0946.280.456

3526.680

8

Đỗ Thị Nga

Chủ tịch HPN

01282.486.766

 

9

Nguyễn Văn Ổn

Chủ tịch CCB

01225.368.128

 

10

Phạm Văn Tần

Bí thư ĐTN

0918.544.268

 

11

Nguyễn Đức Dục

Chủ tịch HND

01658.366.888

 

12

Vũ Thành Trung

Trưởng công an

01673.636.192

 

13

Bùi Văn Tú

Chỉ huy Trưởng QS

0914.187.108

 

14

Nguyễn Thị Thơm

VP – TK

0986.471.017

3526.007

15

Bàn Thị Vui

VP – TK

01633.689.584

 

16

Phạm Xuân Thủy

VP – DTTG

0915.101.363

 

17

Phạm Thị Thủy

VH – XH

0943.233.572

0963812444 

18

Nguyễn Thị Hường

VH - LĐTBXH

01632.897.014

3526.674

19

Lữ Quang Thanh

TC – Ngân sách

02373.705.495

3526.675

20

Lê Thị Thảo

TC – Kê hoạch

0913.610.186

 

21

Nguyễn Xuân Chiến

TP – HT

01695888252

 

22

Nguyễn Thị Bảy Phương

TP – Cấp bản sao, CT

01228.585.387

3526.242

23

Phạm Văn Năm

ĐC – NN

02373.705.336

 

24

HÀ XUÂN CHÍNH

ĐC – XD, TNMT

 

0977568536