Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Đảng bộ Cẩm Bình triển khai chuyên đề xây dựng xã NTM nâng cao Giai đoạn 2023-2024

Ngày 21/07/2023 16:00:00

Ngày 21/7/2023, Đảng bộ xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thông qua nghị quyết xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV đảng ủy, Ban chỉ đạo XD NTM xã, cán bộ công chức, các cơ quan đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trong xã và ban phát triển thôn.

z4534922863926_1923bc2ef127c608c0f41b392e7608d8.jpg

Thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023, với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, và các tầng lớp nhân dân, toàn xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư, nâng cấp; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

z4534922900349_fb7a5d6351b8cb2ff8675873255baecf.jpg

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tại hội nghị, ban tổ chức đã thông qua nghị quyết về lãnh đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024. Theo đó UBND xã đã xây dựng KH hành động phấn đấu trong năm 2023 tiếp tục nâng cao chất lượng 9 tiêu chí đã đạt được; hoàn thành 6 tiêu chí đã đạt ngưỡng từ 70-90%. Tập trung rà soát tình hình thực tế tại các thôn để xây dựng KH thực hiện. Trong năm 2024 tập trung nâng cao chất lượng 15/19 tiêu chí đã đạt được; hoàn thành 4 tiêu chí còn lại đó là: Giao thông; Môi trường; Chất lượng môi trường sống và Quốc phòng an ninh.

z4534922912951_ba648d4ddf6c152ec21edfff00c2feb5.jpg
Đ/c Dương Văn Vân - PBT thường trực, CTHĐND khai mạc hội nghị

z4534922899671_e5d18488f726499c40638ca93fc17b58.jpg
Đ/c Đỗ Văn Liên - CTUBND báo cáo thong qua nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo xã đề nghị thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM, ban phát triển các thôn, các cơ quan đơn vị cần bám sát chương trình kế hoạch, rà soát lại tiến độ triển khai các tiêu chí để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung xây dựng NTM theo tinh thần “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ”. Tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng NTM. Tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được; hoàn thành các tiêu chí mới và xây dựng các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tập trung phát triển các ngành nghề công nghiệp – dịch vụ – thương mại. Nâng cao hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Trước mắt tập trung chỉ đạo hoàn thành tootscacs chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2023.

Đảng bộ Cẩm Bình triển khai chuyên đề xây dựng xã NTM nâng cao Giai đoạn 2023-2024

Đăng lúc: 21/07/2023 16:00:00 (GMT+7)

Ngày 21/7/2023, Đảng bộ xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thông qua nghị quyết xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV đảng ủy, Ban chỉ đạo XD NTM xã, cán bộ công chức, các cơ quan đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trong xã và ban phát triển thôn.

z4534922863926_1923bc2ef127c608c0f41b392e7608d8.jpg

Thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023, với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ, và các tầng lớp nhân dân, toàn xã đã hoàn thành 8/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư, nâng cấp; công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

z4534922900349_fb7a5d6351b8cb2ff8675873255baecf.jpg

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tại hội nghị, ban tổ chức đã thông qua nghị quyết về lãnh đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024. Theo đó UBND xã đã xây dựng KH hành động phấn đấu trong năm 2023 tiếp tục nâng cao chất lượng 9 tiêu chí đã đạt được; hoàn thành 6 tiêu chí đã đạt ngưỡng từ 70-90%. Tập trung rà soát tình hình thực tế tại các thôn để xây dựng KH thực hiện. Trong năm 2024 tập trung nâng cao chất lượng 15/19 tiêu chí đã đạt được; hoàn thành 4 tiêu chí còn lại đó là: Giao thông; Môi trường; Chất lượng môi trường sống và Quốc phòng an ninh.

z4534922912951_ba648d4ddf6c152ec21edfff00c2feb5.jpg
Đ/c Dương Văn Vân - PBT thường trực, CTHĐND khai mạc hội nghị

z4534922899671_e5d18488f726499c40638ca93fc17b58.jpg
Đ/c Đỗ Văn Liên - CTUBND báo cáo thong qua nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo xã đề nghị thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM, ban phát triển các thôn, các cơ quan đơn vị cần bám sát chương trình kế hoạch, rà soát lại tiến độ triển khai các tiêu chí để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung xây dựng NTM theo tinh thần “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ”. Tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng NTM. Tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được; hoàn thành các tiêu chí mới và xây dựng các thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tập trung phát triển các ngành nghề công nghiệp – dịch vụ – thương mại. Nâng cao hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Trước mắt tập trung chỉ đạo hoàn thành tootscacs chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm 2023.