Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038
 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN UBND XÃ CẨM BÌNH NĂM 2023

 

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Chức vụ

1

05 (Thứ 5)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

20 (Thứ 6)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

2

06 (Thứ 2)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

20 (Thứ 2)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

3

06 (Thứ 2)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

20 (Thứ 2)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

4

05 (Thứ 4)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

20 (Thứ 5)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

5

05 (Thứ 6)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

22 (Thứ 2)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

6

05 (Thứ 2)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

20 (Thứ 3)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

7

05 (Thứ 4)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

20 (Thứ 5)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

8

07 (Thứ 2)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

21 (Thứ 2)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

9

05 (Thứ 3)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

20 (Thứ 4)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

10

05 (Thứ 5)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

20 (Thứ 6)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

11

06 (Thứ 2)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

20 (Thứ 2)

Đỗ Văn Liên

Chủ tịch UBND xã

12

05 (Thứ 3)

Lê Minh Đức

PCT. UBND xã

20 (Thứ 4)

Bùi Văn Tú

PCT. UBND xã

Lưu ý:

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ một tháng 02 lần, vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng. Nếu các ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần thì được bố trí vào ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp vì lý do khách quan đồng chí Chủ tịch UBND xã vắng thì sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã tiếp và thông báo công khai cho công dân được biết.

Văn phòng cấp ủy chính quyền, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức chuyên môn khác, Trưởng thôn các thôn tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND  xã  khi có yêu cầu.

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Chủ tịch UBND  xã thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp đột xuất khi có yêu cầu.

(Công tác tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc do Ban tiếp công dân thực hiện).

2. Địa điểm tiếp công dân

Tại trụ sở Ban Tiếp công dân, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Bình.

Địa chỉ: Thôn Sẻ, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian tiếp công dân

Trong giờ hành chính các ngày làm việc (Có lịch tiếp công dân kèm theo).