Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Bình

Ngày 06/11/2017 00:00:00

Thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Bình

Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, với mục tiêu BVMT sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện tiêu chí môi trường, các xã xây dựng NTM 2016-2020 phải bảo đảm các yêu cầu: 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về BVMT; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn và chất thải rắn trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tối thiểu 70% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, đảm bảo “3 sạch” và hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; đạt chỉ tiêu riêng của tỉnh, thành phố về mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch….

Kết quả tự đánh của xã, tiêu chí môi trường lại là tiêu chí “động”, các nội dung của tiêu chí rất phức tạp, do vậy hiện mới chỉ có một số thôn đạt, còn hầu hết các thôn đều gặp nhiều khó khăn trong thực hiện. Hiện nay, việc thu gom rác thải còn gặp nhiều khó khăn, các hộ dân không tự giác trong việc thu gom và sử lý rác, nhất là 2 thôn Bình Sơn và Bình Yên. Bên cạnh đó, địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý, xử lý việc chấp hành các quy định BVMT của các làng nghề, CCN và các các sở sản xuất, chế biến, dịch vụ, các cơ sở y tế, các khu, cơ sở nuôi trồng thủy sản, các cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi tập trung.

Để tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện tiêu chí về môi trường, từ đầu năm 2017 đến nay, trong chương trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí NTM của UBND xã, các ban ngành đã trực tiếp đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường. Để các thôn sớm hoàn thành tiêu chí môi trường, UBND xã yêu cầu các cấp, các ngành phải vào cuộc quyết liệt hơn, tập trung hỗ trợ nguồn lực, đồng thời kêu gọi sự đồng thuận nỗ lực, chung sức từ phía nhân dân. UBND xã đã phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành tiêu chí môi trường theo quy định. Bên cạnh việc bố trí cán bộ tăng cường hỗ trợ các địa phương trong thực hiện tiêu chí môi trường.

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 05/11/2017, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của xã đã về các thôn để hỗ trợ nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang nhà ở. Qua thực tế kiểm tra hầu hết các thôn đã thực hiện tốt như thôn Bình Hòa 1, Thôn Vinh, Thôn Tô 1, còn 1 số thôn như thôn Bình Yên, Bình Sơn, Thôn Săm vẫn còn khá ô nhiễm. Trong những ngày tiếp theo Ban chỉ đạo XDNTM và các ban nghành trên xã xẽ tiếp tục về các thôn để đôn đốc, hỗ trợ các thôn chỉnh trang nhà ở và dọn dẹp môi trường trong nhân dân

22894758_831933993636601_2078653507_n.jpg
Giải tỏa hành lang tại thôn Bình Hòa 1
23316058_836920979804569_78990218_n.jpg

23365050_836920973137903_1972998220_n.jpg

Giải tỏa và dọn dẹp hành lang giao thông tại thôn Bình Hòa 5

Qua thực tiễn triển khai, có thể thấy, để đạt tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng NTM cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành và sự nỗ lực chung sức thực hiện các quy định pháp luật về BVMT của toàn thể nhân dân.

23167834_1493347234112642_3916636734151230250_n.jpg

23376205_1493347054112660_4772965052056104335_n.jpg
Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại thôn Bình Yên

Thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Bình

Đăng lúc: 06/11/2017 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Bình

Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, với mục tiêu BVMT sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện tiêu chí môi trường, các xã xây dựng NTM 2016-2020 phải bảo đảm các yêu cầu: 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về BVMT; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn và chất thải rắn trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; tối thiểu 70% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, đảm bảo “3 sạch” và hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; đạt chỉ tiêu riêng của tỉnh, thành phố về mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch….

Kết quả tự đánh của xã, tiêu chí môi trường lại là tiêu chí “động”, các nội dung của tiêu chí rất phức tạp, do vậy hiện mới chỉ có một số thôn đạt, còn hầu hết các thôn đều gặp nhiều khó khăn trong thực hiện. Hiện nay, việc thu gom rác thải còn gặp nhiều khó khăn, các hộ dân không tự giác trong việc thu gom và sử lý rác, nhất là 2 thôn Bình Sơn và Bình Yên. Bên cạnh đó, địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý, xử lý việc chấp hành các quy định BVMT của các làng nghề, CCN và các các sở sản xuất, chế biến, dịch vụ, các cơ sở y tế, các khu, cơ sở nuôi trồng thủy sản, các cơ sở chăn nuôi, khu chăn nuôi tập trung.

Để tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện tiêu chí về môi trường, từ đầu năm 2017 đến nay, trong chương trình kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí NTM của UBND xã, các ban ngành đã trực tiếp đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ các thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí môi trường. Để các thôn sớm hoàn thành tiêu chí môi trường, UBND xã yêu cầu các cấp, các ngành phải vào cuộc quyết liệt hơn, tập trung hỗ trợ nguồn lực, đồng thời kêu gọi sự đồng thuận nỗ lực, chung sức từ phía nhân dân. UBND xã đã phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành tiêu chí môi trường theo quy định. Bên cạnh việc bố trí cán bộ tăng cường hỗ trợ các địa phương trong thực hiện tiêu chí môi trường.

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 05/11/2017, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của xã đã về các thôn để hỗ trợ nhân dân trong công tác vệ sinh môi trường và chỉnh trang nhà ở. Qua thực tế kiểm tra hầu hết các thôn đã thực hiện tốt như thôn Bình Hòa 1, Thôn Vinh, Thôn Tô 1, còn 1 số thôn như thôn Bình Yên, Bình Sơn, Thôn Săm vẫn còn khá ô nhiễm. Trong những ngày tiếp theo Ban chỉ đạo XDNTM và các ban nghành trên xã xẽ tiếp tục về các thôn để đôn đốc, hỗ trợ các thôn chỉnh trang nhà ở và dọn dẹp môi trường trong nhân dân

22894758_831933993636601_2078653507_n.jpg
Giải tỏa hành lang tại thôn Bình Hòa 1
23316058_836920979804569_78990218_n.jpg

23365050_836920973137903_1972998220_n.jpg

Giải tỏa và dọn dẹp hành lang giao thông tại thôn Bình Hòa 5

Qua thực tiễn triển khai, có thể thấy, để đạt tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng NTM cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành và sự nỗ lực chung sức thực hiện các quy định pháp luật về BVMT của toàn thể nhân dân.

23167834_1493347234112642_3916636734151230250_n.jpg

23376205_1493347054112660_4772965052056104335_n.jpg
Ra quân dọn vệ sinh môi trường tại thôn Bình Yên

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)