Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và triển khai đề án 1212 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 27/09/2017 00:00:00

Ngày 26/9/2017, Ban Dân vận xã Cẩm Bình và Công an xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và Quán triệt Đề án 1212 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa.

DIỄN ĐÀN CÔNG AN XÃ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

Ngày 26/9/2017, Ban Dân vận xã Cẩm Bình và Công an xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và Quán triệt Đề án 1212 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa.

Đến dự Hội nghị có các Đ/c lãnh đạo Phòng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thủy cùng các Đ/c lãnh đạo đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Cẩm Thủy, lãnh đạo Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ xã Cẩm Bình và toàn thể trưởng phó các ban ngành đoàn thể của thôn trong toàn xã

Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” là nơi để lực lượng Công an thấu hiểu, chia sẻ nguyện vọng của nhân dân phản ảnh về tư cách, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của Công an xã. Từ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để kịp thời có hướng khắc phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT tại cơ sở. Từ đó, xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xuất phát từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Công an dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Phải làm sao có hàng chục triệu tai mắt, đôi bàn tay”,và Bác khẳng định:“Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.Bác căn dặn:“Cán bộ, chiến sĩ Công an phải đoàn kết nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và khuyến khích cho dân phê bình Công an, có thế thì dân mới tích cực giúp đỡ Công an”.Bác nhấn mạnh:“Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.22050546_818134225016578_303638588_o.jpg

Với tình thần lắng nghe, tiếp thu với thái độ cầu thị nhất. Thông qua diễn đàn, nhằm xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng hoàn thiện về nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và triển khai đề án 1212 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 27/09/2017 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 26/9/2017, Ban Dân vận xã Cẩm Bình và Công an xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và Quán triệt Đề án 1212 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa.

DIỄN ĐÀN CÔNG AN XÃ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

Ngày 26/9/2017, Ban Dân vận xã Cẩm Bình và Công an xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân và Quán triệt Đề án 1212 của Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa.

Đến dự Hội nghị có các Đ/c lãnh đạo Phòng xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thủy cùng các Đ/c lãnh đạo đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Cẩm Thủy, lãnh đạo Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ xã Cẩm Bình và toàn thể trưởng phó các ban ngành đoàn thể của thôn trong toàn xã

Diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” là nơi để lực lượng Công an thấu hiểu, chia sẻ nguyện vọng của nhân dân phản ảnh về tư cách, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của Công an xã. Từ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để kịp thời có hướng khắc phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT tại cơ sở. Từ đó, xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xuất phát từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Công an dẫu có năm, bảy vạn đi chăng nữa thì vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Phải làm sao có hàng chục triệu tai mắt, đôi bàn tay”,và Bác khẳng định:“Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.Bác căn dặn:“Cán bộ, chiến sĩ Công an phải đoàn kết nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và khuyến khích cho dân phê bình Công an, có thế thì dân mới tích cực giúp đỡ Công an”.Bác nhấn mạnh:“Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.22050546_818134225016578_303638588_o.jpg

Với tình thần lắng nghe, tiếp thu với thái độ cầu thị nhất. Thông qua diễn đàn, nhằm xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng hoàn thiện về nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)