Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Ngày 02/12/2017 00:00:00

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 62 –KH/HU ngày 20/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy. Sáng ngày 29/11/2017 Đảng ủy xã Cẩm Bình đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An Ninh; công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện Quy chế dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lữ Xuân Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy; các đồng chí trong đoàn công tác của huyện.

Tại Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo:

Một là, Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/ĐU ngày 10/01/2017 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP- AN của Ban thường vụ huyện ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và của Bộ chính trị. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ An ninh xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo còn nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP- AN trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Hai là, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017. Báo cáo nêu kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc sảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở An toàn làm chủ- Sẵn sàng chiến đấu; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hương nhiệm vụ năm 2018.

24232407_798266053693838_1570223161699930558_n.jpg
Ý kiến của các đại biểu trong hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Lữ Xuân Đồng – Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: “Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác QP- An, phát huy triệt để vai trò tổ An ninh xã hội và xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Duy trì và thực hiện tốt “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc sảy ra tại cơ cở

24231808_798265990360511_6499139050821318567_n.jpg

Đồng chí: Lữ Xuân Đồng - HUV - Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy -phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017. Gồm có 6 tập thể và 6cá nhân.

24174462_798265947027182_4109282118695365364_n (1).jpg

24068316_798265967027180_2909038303847850299_n.jpg

24174669_798266127027164_7592234513816059659_n.jpg
Các tập thể cá nhân đạt thành tích trong năm 2017

Kết thúc hội ghị đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban Quân sự xã đã phát biểu cảm ơn và bế mạc Hội nghị../

Thực hiện: Phạm Thị Thủy - CCVHXH

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Đăng lúc: 02/12/2017 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh, xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

Thực hiện kế hoạch số 62 –KH/HU ngày 20/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy. Sáng ngày 29/11/2017 Đảng ủy xã Cẩm Bình đã Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng – An Ninh; công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện Quy chế dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lữ Xuân Đồng - Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy; các đồng chí trong đoàn công tác của huyện.

Tại Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo:

Một là, Báo cáo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/ĐU ngày 10/01/2017 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP- AN của Ban thường vụ huyện ủy và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy và của Bộ chính trị. Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ An ninh xã hội, tích cực tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Báo cáo còn nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân giải pháp khắc phục tồn tại, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QP- AN trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Hai là, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017. Báo cáo nêu kết quả nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc sảy ra ở cơ sở; kết quả xây dựng cơ sở An toàn làm chủ- Sẵn sàng chiến đấu; những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, phương hương nhiệm vụ năm 2018.

24232407_798266053693838_1570223161699930558_n.jpg
Ý kiến của các đại biểu trong hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí: Lữ Xuân Đồng – Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: “Cần tăng cường và đẩy mạnh công tác QP- An, phát huy triệt để vai trò tổ An ninh xã hội và xây dựng cơ sở An toàn làm chủ - Sẵn sàng chiến đấu, nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, giáo dục,nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tổ chức sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vai trò, hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Duy trì và thực hiện tốt “ Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, và MTTQ, ngành, đoàn thể với những nội dung hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực để giải quyết tốt các vụ việc sảy ra tại cơ cở

24231808_798265990360511_6499139050821318567_n.jpg

Đồng chí: Lữ Xuân Đồng - HUV - Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy -phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017. Gồm có 6 tập thể và 6cá nhân.

24174462_798265947027182_4109282118695365364_n (1).jpg

24068316_798265967027180_2909038303847850299_n.jpg

24174669_798266127027164_7592234513816059659_n.jpg
Các tập thể cá nhân đạt thành tích trong năm 2017

Kết thúc hội ghị đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban Quân sự xã đã phát biểu cảm ơn và bế mạc Hội nghị../

Thực hiện: Phạm Thị Thủy - CCVHXH