Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

KỲ HỌP THỨ 8 HĐND XÃ CẨM BÌNH KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 29/12/2022 00:00:00

Sáng ngày 28/12/2022, HĐND xã Cẩm Bình tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2023.
Dự kỳ họp có cá Ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XX, các ông bà trưởng phó các đoàn thể, các cán bộ, công chức xẫ và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trong xã.
z3997962161741_6a9200392223aa02f2e478b481e6d40d.jpg
Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.
z3997962153031_8e8b8d62207f74bf8498749cfa914b4c.jpg
Chủ tọa kỳ họp
Năm 2022 xã Cẩm Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo kiên quyết của chính quyền, xã Cẩm Bình đạt được những kết quả như sau: có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 03 chỉ tiêu không hoàn thành.

z3997962176678_13c29aee0f9d77136549dff932d8203d.jpg
Ông Dương Văn Vân - PBT Đảng ủy, CTHĐND xã

Tổng diện tích gieo trồng: 1900,38 ha, đạt 100,02 % KH năm, Sản lượng lương thực: 7863,9 tấn, đạt 104,85 % KH năm,Tổng diện tích cây gai xanh toàn xã đạt 23,83 ha.Tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ 50,5 hađạt 265,79% so kế hoạch năm

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giá trị sản xuất TTCN&DVTM đạt: 25.215 triệu đồng, đạt 100,6 % kế hoạch. Tích cực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tham vấn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

Công tác xây dựng cơ bản được chú trọng chỉ đạo, quản lý chất lượng công trình, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm,tổng giá trị xây dựng cơ bản ước: 7.209 triệu đồng (Trong đó: Chi đầu tư xây dựng mới năm 2022 là: 5.101 triệu đồng, Chuyển nguồn từ năm trước là: 2.108 triệu đồng)

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 23.522 triệu đồng, đạt 146,49% so với dự toán và bằng 179,5% so với cùng kỳ. Kết quả thu bước đầu cơ bản hoàn thành theo tiến độ thời gian, nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt

Về công tác xây dựng đời sống văn hóa: Triển khai đắng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2022 đến tất cả các thôn trên địa bàn xã có 2346/2509 hộ đăng ký xây dượng gia đình văn hóa, đạt 93,5% tổng số hộ của xã, cuối năm bình xét đạt 2158 đạt tỷ lệ 86%.

Công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng mũi nhọn ngày càng tăng, năm học 2021 - 2022có 105 giải huyện, 29 giải tỉnh, 14 giải quốc gia.Giáo viên giải huyện 17, tỉnh 2.năm 2022 trường Tiểu học Cẩm Bình 3 được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

z3997962133233_b5b534c81a3a0145fca25cca0d6f8c43.jpg
Ông Đỗ Văn Liên - CTUBND xã

z3997962145604_a601adcf43c1c5570ff4f1c76ec23b1f.jpg
ÔNg Ngô Văn Hạnh - BT ĐU, Đại biểu HĐND huyên Cẩm Thủy


Tại kỳ họp lần này, HĐND xã xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn, Các ý kiến tại hội nghị.

z3997962140657_bcb2cb4f1b48be4c9ed6d60c9b0aa213.jpg
Ông Lê Minh Đức - PCTUBND

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; thông qua các tờ trình của UBND.

z3997962134455_3a31b66f0047c3893699a70c031b9947.jpg
Ông Lữ Quang Thanh - Công chức Tài chính kế toán

z3997962152147_37132178302ca7e6ad13a3d876c19dca.jpg
Bà Phạm Thị Tiên - CT UBMTTQ xã

KỲ HỌP THỨ 8 HĐND XÃ CẨM BÌNH KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 29/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 28/12/2022, HĐND xã Cẩm Bình tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2023.
Dự kỳ họp có cá Ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XX, các ông bà trưởng phó các đoàn thể, các cán bộ, công chức xẫ và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trong xã.
z3997962161741_6a9200392223aa02f2e478b481e6d40d.jpg
Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.
z3997962153031_8e8b8d62207f74bf8498749cfa914b4c.jpg
Chủ tọa kỳ họp
Năm 2022 xã Cẩm Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo kiên quyết của chính quyền, xã Cẩm Bình đạt được những kết quả như sau: có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 03 chỉ tiêu không hoàn thành.

z3997962176678_13c29aee0f9d77136549dff932d8203d.jpg
Ông Dương Văn Vân - PBT Đảng ủy, CTHĐND xã

Tổng diện tích gieo trồng: 1900,38 ha, đạt 100,02 % KH năm, Sản lượng lương thực: 7863,9 tấn, đạt 104,85 % KH năm,Tổng diện tích cây gai xanh toàn xã đạt 23,83 ha.Tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ 50,5 hađạt 265,79% so kế hoạch năm

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng giá trị sản xuất TTCN&DVTM đạt: 25.215 triệu đồng, đạt 100,6 % kế hoạch. Tích cực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tham vấn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

Công tác xây dựng cơ bản được chú trọng chỉ đạo, quản lý chất lượng công trình, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm,tổng giá trị xây dựng cơ bản ước: 7.209 triệu đồng (Trong đó: Chi đầu tư xây dựng mới năm 2022 là: 5.101 triệu đồng, Chuyển nguồn từ năm trước là: 2.108 triệu đồng)

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 23.522 triệu đồng, đạt 146,49% so với dự toán và bằng 179,5% so với cùng kỳ. Kết quả thu bước đầu cơ bản hoàn thành theo tiến độ thời gian, nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt

Về công tác xây dựng đời sống văn hóa: Triển khai đắng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2022 đến tất cả các thôn trên địa bàn xã có 2346/2509 hộ đăng ký xây dượng gia đình văn hóa, đạt 93,5% tổng số hộ của xã, cuối năm bình xét đạt 2158 đạt tỷ lệ 86%.

Công tác giáo dục được quan tâm, chất lượng mũi nhọn ngày càng tăng, năm học 2021 - 2022có 105 giải huyện, 29 giải tỉnh, 14 giải quốc gia.Giáo viên giải huyện 17, tỉnh 2.năm 2022 trường Tiểu học Cẩm Bình 3 được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

z3997962133233_b5b534c81a3a0145fca25cca0d6f8c43.jpg
Ông Đỗ Văn Liên - CTUBND xã

z3997962145604_a601adcf43c1c5570ff4f1c76ec23b1f.jpg
ÔNg Ngô Văn Hạnh - BT ĐU, Đại biểu HĐND huyên Cẩm Thủy


Tại kỳ họp lần này, HĐND xã xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn, Các ý kiến tại hội nghị.

z3997962140657_bcb2cb4f1b48be4c9ed6d60c9b0aa213.jpg
Ông Lê Minh Đức - PCTUBND

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; thông qua các tờ trình của UBND.

z3997962134455_3a31b66f0047c3893699a70c031b9947.jpg
Ông Lữ Quang Thanh - Công chức Tài chính kế toán

z3997962152147_37132178302ca7e6ad13a3d876c19dca.jpg
Bà Phạm Thị Tiên - CT UBMTTQ xã