Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Cẩm Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/07/2023 15:00:00


Sáng ngày 24/7/2023 HĐND xã Cẩm Bìnhtổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Đại Huyên – Trưởng phòng thanh tra UBND huyện; các đồng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND; UBND, MTTQ, các vị đại biểu HĐND xã; trưởng các cơ quan, đoàn thể, các thôn trong xã.

HD Cam Binh3.jpg

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của TT HĐND năm 2024; Thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022; Phê duyệt chủ trương xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Vinh; Sửa chữa nâng cấp công sở xã; Tu sửa nhà lớp học trường tiểu học Cẩm Bình 1 và một số nội dung quan trọng khác.

HD Cam Binh5 10.jpg

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm. Theo đó 6 tháng đầu năm 2023, hội đồng nhân dân xã luôn bám sát nội dung chương trình hoạt động đã đề ra. Chủ động phối hợp với các ban ngành, tổ chức triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban hội đồng nhân dân đã tổ chức 3 cuộc giám sát tại cơ sở; Thông qua các cuộc giám sát đã chỉ ra những hạn chế tồn tại và hướng khắc phục kịp thời, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Cũng trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên 1259 ha; đạt 66% KH; Tổng sản lượng lương thực trên 4.053 tấn; Diện tích cây gai xanh được duy trì ổn định; Thực hiện tích tụ 23,5 ha đất sản xuất công nghệ cao. Nuôi trông thủy sản trên 41,5 ha với sản lượng 49,5 tấn. Chăn nuôi phát triển, công tác trồng chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm. Trồng mới trên 37 ha rừng. Tiêu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển. Tổng giá trị ước đạt 17 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; Số hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn trên 85%. Toàn xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo.

HD Cam Binh1.jpg
Đ/c Dương Văn Vân - PBT thường trực, CTHĐND xã

HD Cam Binh4.jpg

Đ/c Đỗ Văn Liên - Chủ tịch UBND xã

6 tháng cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Bình tiếp tục đổi mới nội dung các kỳ họp, tăng cường các nội dung chất vấn, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Tổ chức các chương trình giám sát theo đề nghị của thường trực hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân. Nâng cao vai trò của Thường trực hội đồng nhân dân trong việc theo dõi thực hiện Nghị quyết. Các ban hội đồng nhân dân đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; Thực hiện tốt việc theo dõi đôn đốc giải quyết những kiến nghị của cử tri sau giám sát. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường phối hợp với các thôn chuẩn bị tốt hoạt động tiếp xúc cử tri. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Cẩm Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 24/07/2023 15:00:00 (GMT+7)


Sáng ngày 24/7/2023 HĐND xã Cẩm Bìnhtổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Đại Huyên – Trưởng phòng thanh tra UBND huyện; các đồng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND; UBND, MTTQ, các vị đại biểu HĐND xã; trưởng các cơ quan, đoàn thể, các thôn trong xã.

HD Cam Binh3.jpg

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của TT HĐND năm 2024; Thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022; Phê duyệt chủ trương xây dựng công trình nhà văn hóa thôn Vinh; Sửa chữa nâng cấp công sở xã; Tu sửa nhà lớp học trường tiểu học Cẩm Bình 1 và một số nội dung quan trọng khác.

HD Cam Binh5 10.jpg

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm. Theo đó 6 tháng đầu năm 2023, hội đồng nhân dân xã luôn bám sát nội dung chương trình hoạt động đã đề ra. Chủ động phối hợp với các ban ngành, tổ chức triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban hội đồng nhân dân đã tổ chức 3 cuộc giám sát tại cơ sở; Thông qua các cuộc giám sát đã chỉ ra những hạn chế tồn tại và hướng khắc phục kịp thời, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Cũng trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên 1259 ha; đạt 66% KH; Tổng sản lượng lương thực trên 4.053 tấn; Diện tích cây gai xanh được duy trì ổn định; Thực hiện tích tụ 23,5 ha đất sản xuất công nghệ cao. Nuôi trông thủy sản trên 41,5 ha với sản lượng 49,5 tấn. Chăn nuôi phát triển, công tác trồng chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm. Trồng mới trên 37 ha rừng. Tiêu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại phát triển. Tổng giá trị ước đạt 17 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100%; Số hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn trên 85%. Toàn xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo.

HD Cam Binh1.jpg
Đ/c Dương Văn Vân - PBT thường trực, CTHĐND xã

HD Cam Binh4.jpg

Đ/c Đỗ Văn Liên - Chủ tịch UBND xã

6 tháng cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Cẩm Bình tiếp tục đổi mới nội dung các kỳ họp, tăng cường các nội dung chất vấn, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Tổ chức các chương trình giám sát theo đề nghị của thường trực hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân. Nâng cao vai trò của Thường trực hội đồng nhân dân trong việc theo dõi thực hiện Nghị quyết. Các ban hội đồng nhân dân đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; Thực hiện tốt việc theo dõi đôn đốc giải quyết những kiến nghị của cử tri sau giám sát. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường phối hợp với các thôn chuẩn bị tốt hoạt động tiếp xúc cử tri. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.