Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

XÃ CẨM BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THAM VẤN VỀ NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Ngày 11/03/2023 00:00:00

Xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng nghị quyếtphát triển nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 10/3/2023, xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng nghị quyết phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; Công ty mía đường Lam Sơn, Công ty cổ phần nông nghiệp An Phước, Đảng ủy, HĐND, UBND; MTTQ; các đoàn thể xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ.


HN Cam Binh02.jpg

Những năm qua, công tác phát triển nông nghiệp của xã Cẩm Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi ngày một tăng cao; thu nhập và đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 3,5%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 7500 tấn. chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai thực hiện, việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất được tăng cường, cơ cấu sản xuất chuyển dịch tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng lúa thâm canh với diện tích 80 ha; vùng chuyên canh mía 95 ha; đất trồng rau 12 ha; Dong Riềng 20 ha; Toàn xã có 01 trang trại chăn nuôi liên kết với Cty CPI; 02 sản phẩm OCOP được công nhận (đó là sản phẩm Miến Dong Đồi Ao và Trà hoa hồng); Về lâm nghiệp toàn xã có 718 ha rừng sản xuất, hiện tại đã có hơn 45 ha rừng đã trồng hoặc chuyển sang diện tích rừng gỗ lớn; nuôi trồng thủy sản được quan tâm, nhiều hộ dân chuyển đổi từ đất trồng lúa, trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao; các chính sách, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã cho phát triển nông nghiệp được tăng cường, năng xuất, chất lượng sản phẩm được nâng lên.

HN Cam Binh06.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi tiêu nghị quyết giai đoạn 2020-2025 với những nội dung chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông lâm thủy sản hàng năm đạt 3,5% trở lên. Tổng sản lượng lương thực trên 7.000 tấn. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm hơn 130 ha. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 trên 37%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp đạt 25%.

HN Cam Binh05.jpg

Để thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trong thời gian tới xã Cẩm Bình sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của phát triển nông nghiệp, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện. Làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ưu tiên phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đảm bảo vệ sinh ATTP, bảo vệ môi trường.

HÌNH ẢNH THAM GIA HỘI NGHỊ

HN Cam Binh07.jpg

HN Cam Binh10.jpg

HN Cam Binh09.jpg

HN Cam Binh08.jpg

HN Cam Binh04.jpg

HN Cam Binh01.jpg

HN Cam Binh03.jpg


HN Cam Binh11.jpg

HN Cam Binh00.jpg


XÃ CẨM BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THAM VẤN VỀ NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Đăng lúc: 11/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng nghị quyếtphát triển nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 10/3/2023, xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng nghị quyết phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; Công ty mía đường Lam Sơn, Công ty cổ phần nông nghiệp An Phước, Đảng ủy, HĐND, UBND; MTTQ; các đoàn thể xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ.


HN Cam Binh02.jpg

Những năm qua, công tác phát triển nông nghiệp của xã Cẩm Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi ngày một tăng cao; thu nhập và đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 3,5%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 7500 tấn. chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai thực hiện, việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất được tăng cường, cơ cấu sản xuất chuyển dịch tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng lúa thâm canh với diện tích 80 ha; vùng chuyên canh mía 95 ha; đất trồng rau 12 ha; Dong Riềng 20 ha; Toàn xã có 01 trang trại chăn nuôi liên kết với Cty CPI; 02 sản phẩm OCOP được công nhận (đó là sản phẩm Miến Dong Đồi Ao và Trà hoa hồng); Về lâm nghiệp toàn xã có 718 ha rừng sản xuất, hiện tại đã có hơn 45 ha rừng đã trồng hoặc chuyển sang diện tích rừng gỗ lớn; nuôi trồng thủy sản được quan tâm, nhiều hộ dân chuyển đổi từ đất trồng lúa, trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao; các chính sách, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã cho phát triển nông nghiệp được tăng cường, năng xuất, chất lượng sản phẩm được nâng lên.

HN Cam Binh06.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi tiêu nghị quyết giai đoạn 2020-2025 với những nội dung chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông lâm thủy sản hàng năm đạt 3,5% trở lên. Tổng sản lượng lương thực trên 7.000 tấn. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm hơn 130 ha. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 trên 37%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp đạt 25%.

HN Cam Binh05.jpg

Để thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trong thời gian tới xã Cẩm Bình sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của phát triển nông nghiệp, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện. Làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ưu tiên phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đảm bảo vệ sinh ATTP, bảo vệ môi trường.

HÌNH ẢNH THAM GIA HỘI NGHỊ

HN Cam Binh07.jpg

HN Cam Binh10.jpg

HN Cam Binh09.jpg

HN Cam Binh08.jpg

HN Cam Binh04.jpg

HN Cam Binh01.jpg

HN Cam Binh03.jpg


HN Cam Binh11.jpg

HN Cam Binh00.jpg