Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Cảnh giác với chiêu trò kích động người dân khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự nhằm chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 22/04/2024 00:00:00

Cảnh giác với chiêu trò kích động người dân khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự nhằm chống phá Đảng, Nhà nước

Thời gian gần đây, một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thường triệt để lợi dụng là khi người dân có vấn đề cần khiếu nại, tố cáo do còn chưa được thỏa đáng về quyền và lợi ích, hoặc một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết pháp luật, các đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân tham gia khiếu nại, tố cáo, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn của chúng thường được ngụy trang dưới vỏ bọc “Thể hiện lòng yêu nước”, “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, “Bảo vệ môi trường”, “Chống tham nhũng, tiêu cực”, “Đòi dân chủ, nhân quyền”, “Tự do ngôn luận”...

Trong một số trường hợp khác, chúng còn tổ chức hỗ trợ tài chính, hướng dẫn người dân khiếu kiện hoặc tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp để chống phá Đảng, Nhà nước, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Chúng thường lựa chọn những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước hay bối cảnh, tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến phức tạp hoặc khi xuất hiện những vấn đề nhạy cảm về chính trị, kinh tế, những vi phạm liên quan môi trường…

Trên thực tế, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đã rất rõ ràng, nhất quán, đó là mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo và các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tôn trọng và nỗ lực giải quyết các yêu cầu chính đáng của người khiếu nại, tố cáo, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tuy vậy, quyền khiếu nại, tố cáo của người dân cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật.Mỗi người dân phải phân biệt rõ giới hạn của quyền khiếu nại, tố cáo với những hành vi sai trái. Bảo vệ quyền lợi của mình nhưng phải đúng quy định của pháp luật và với tinh thần thượng tôn pháp luật.Đốivới các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan, tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bất kìquốc gia nào trên thế giới cũng phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ luật pháp, không có đất nước nào có thể để những kẻ mượn danh đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước, xâm hại sự ổn định của xã hội. Do đó, mỗi người dân cần thực sự nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với những đối tượng lợi dụng quyềnkhiếu nại, tố cáo để phá hoại đất nước và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng đất nước ta thật sự nghiêm minh, kỷ cương, trật tự, an toàn.

Nguồn St.

Cảnh giác với chiêu trò kích động người dân khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự nhằm chống phá Đảng, Nhà nước

Đăng lúc: 22/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Cảnh giác với chiêu trò kích động người dân khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự nhằm chống phá Đảng, Nhà nước

Thời gian gần đây, một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thường triệt để lợi dụng là khi người dân có vấn đề cần khiếu nại, tố cáo do còn chưa được thỏa đáng về quyền và lợi ích, hoặc một bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết pháp luật, các đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân tham gia khiếu nại, tố cáo, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn của chúng thường được ngụy trang dưới vỏ bọc “Thể hiện lòng yêu nước”, “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, “Bảo vệ môi trường”, “Chống tham nhũng, tiêu cực”, “Đòi dân chủ, nhân quyền”, “Tự do ngôn luận”...

Trong một số trường hợp khác, chúng còn tổ chức hỗ trợ tài chính, hướng dẫn người dân khiếu kiện hoặc tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp để chống phá Đảng, Nhà nước, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự. Chúng thường lựa chọn những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước hay bối cảnh, tình hình trong nước, khu vực và thế giới diễn biến phức tạp hoặc khi xuất hiện những vấn đề nhạy cảm về chính trị, kinh tế, những vi phạm liên quan môi trường…

Trên thực tế, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đã rất rõ ràng, nhất quán, đó là mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo và các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tôn trọng và nỗ lực giải quyết các yêu cầu chính đáng của người khiếu nại, tố cáo, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tuy vậy, quyền khiếu nại, tố cáo của người dân cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật.Mỗi người dân phải phân biệt rõ giới hạn của quyền khiếu nại, tố cáo với những hành vi sai trái. Bảo vệ quyền lợi của mình nhưng phải đúng quy định của pháp luật và với tinh thần thượng tôn pháp luật.Đốivới các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan, tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bất kìquốc gia nào trên thế giới cũng phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ luật pháp, không có đất nước nào có thể để những kẻ mượn danh đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền để phá hoại đất nước, xâm hại sự ổn định của xã hội. Do đó, mỗi người dân cần thực sự nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với những đối tượng lợi dụng quyềnkhiếu nại, tố cáo để phá hoại đất nước và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng đất nước ta thật sự nghiêm minh, kỷ cương, trật tự, an toàn.

Nguồn St.