Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Thông tin Về dự án bãi tập kết, trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình

Ngày 18/04/2024 00:00:00

THÔNG TIN

Về dự án bãi tập kết, trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình

Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tạo nhiều chuyển biến về kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2017, xã Cẩm Bình được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn “Nông thôn mới”. Để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao” theo mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có tiêu chí về “Môi trường”, xã Cẩm Bình đã thực hiện công tác quy hoạch bãi tập kết, trung chuyển rác thải và được cấp có thẩm quyền phê duyệt địa điểm. Ngày 13/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn xây dựng bãi tập kết, trung chuyển rác thải thuộc “Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới”.

Trong quá trình thực hiện đã có những băn khoăn, vướng mắc và phát sinh một số kiến nghị, đến nay dự án vẫn chưa được khởi công theo đúng kế hoạch.

ĐỂ NHÂN DÂN HIỂU RÕ, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN, THỐNG NHẤT CAO, XÃ CẨM BÌNH TIẾP TỤC THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ DỰ ÁN NHƯ SAU ​

Về vị trí, quy mô xây dựng: Bãi tập kết, trung chuyển rác thải xã Cẩm Bình được xây dựng tại khu Đá Bạc, đồi Ba Mường, thuộc thôn 5 Bình Hoà, xã Cẩm Bình; có tổng diện tích xây dựng 5.000 m2 (Gồm: tường rào, sân tập kết rác, rãnh thoát nước, hố ga, bể tự thấm, cây xanh và đường giao thông).

Về mục đích của bãi tập kết, trung chuyển rác: Chủ yếu thu gom rác từ các thôn trên địa bàn xã Cẩm Bình để tránh tình trạng tùy tiện xả rác, ném rác bừa bãi trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, ra các ao hồ, kênh mương nội đồng…hoặc hộ gia đình tự tiêu hủy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Đây là nơi tập kết, chờ mang đi xử lý, không chôn lấp, không đốt rác, thời gian tập kết không quá 02 ngày, rác được phun thuốc xử lý mùi hôi trước khi đưa đi xử lý. ​Hiện nay, UBND huyện đang kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác, với tổng diện tích 2 ha, tại thị trấn Phong Sơn. Trước mắt, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina tại huyện Vĩnh Lộc đã có văn bản xin thu gom, xử lý rác tại bãi tập kết rác đang dự kiến thi công thuộc xã Cẩm Bình.

Về khoảng cách từ bãi tập kết, trung chuyển rác đến khu dân cư: Được thực hiện theo đúng quy định tại mục 2.12.4, Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; theo đó quy định khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn phải đặt cách công trình nhà ở và khu thường xuyên tập trung đông người lớn hơn hoặc bằng 20m. Như vậy, vị trí bãi tập kết, trung chuyển rác của xã đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường.

Để dự án​ tiếp tục thực hiện, cấp uỷ, chính quyền xã đề nghị Nhân dân tiếp nhận thông tin chính thống về mục đích, ý nghĩa của dự án; khuyến cáo người dân không được cản trở, gây rối, làm mất an ninh trật tự; không lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Không quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đặc biệt trường hợp đăng tin, bài...trên các trang mạng xã hội để cho các đối tượng phản động, đối tượng xấu lợi dụng dẫn nguồn và sử dụng thông tin để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Cẩm Bình Đề nghị nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cùng chung sức xây dựng quê hương Cẩm Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp!

-----------------------------

Địa chỉ đăng bài: Trang chính thống của Đảng ủy, công an xã, MTTQ và các đoàn thể; Phát lệnh trên nhóm Mocha35 của xã Cẩm Bình để lan tỏa thông tin tích cực từ bài viết.

Lưu ý: Các bài viết, thông tin tuyên truyền tiếp theo của địa phương, của Đài TTTH huyện phải lấy bài viết này làm căn cứ - nền tảng.

Thông tin Về dự án bãi tập kết, trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình

Đăng lúc: 18/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

THÔNG TIN

Về dự án bãi tập kết, trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình

Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tạo nhiều chuyển biến về kinh tế, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2017, xã Cẩm Bình được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn “Nông thôn mới”. Để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao” theo mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có tiêu chí về “Môi trường”, xã Cẩm Bình đã thực hiện công tác quy hoạch bãi tập kết, trung chuyển rác thải và được cấp có thẩm quyền phê duyệt địa điểm. Ngày 13/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn xây dựng bãi tập kết, trung chuyển rác thải thuộc “Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới”.

Trong quá trình thực hiện đã có những băn khoăn, vướng mắc và phát sinh một số kiến nghị, đến nay dự án vẫn chưa được khởi công theo đúng kế hoạch.

ĐỂ NHÂN DÂN HIỂU RÕ, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN, THỐNG NHẤT CAO, XÃ CẨM BÌNH TIẾP TỤC THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ DỰ ÁN NHƯ SAU ​

Về vị trí, quy mô xây dựng: Bãi tập kết, trung chuyển rác thải xã Cẩm Bình được xây dựng tại khu Đá Bạc, đồi Ba Mường, thuộc thôn 5 Bình Hoà, xã Cẩm Bình; có tổng diện tích xây dựng 5.000 m2 (Gồm: tường rào, sân tập kết rác, rãnh thoát nước, hố ga, bể tự thấm, cây xanh và đường giao thông).

Về mục đích của bãi tập kết, trung chuyển rác: Chủ yếu thu gom rác từ các thôn trên địa bàn xã Cẩm Bình để tránh tình trạng tùy tiện xả rác, ném rác bừa bãi trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, ra các ao hồ, kênh mương nội đồng…hoặc hộ gia đình tự tiêu hủy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Đây là nơi tập kết, chờ mang đi xử lý, không chôn lấp, không đốt rác, thời gian tập kết không quá 02 ngày, rác được phun thuốc xử lý mùi hôi trước khi đưa đi xử lý. ​Hiện nay, UBND huyện đang kêu gọi đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác, với tổng diện tích 2 ha, tại thị trấn Phong Sơn. Trước mắt, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina tại huyện Vĩnh Lộc đã có văn bản xin thu gom, xử lý rác tại bãi tập kết rác đang dự kiến thi công thuộc xã Cẩm Bình.

Về khoảng cách từ bãi tập kết, trung chuyển rác đến khu dân cư: Được thực hiện theo đúng quy định tại mục 2.12.4, Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; theo đó quy định khoảng cách an toàn môi trường của trạm trung chuyển chất thải rắn phải đặt cách công trình nhà ở và khu thường xuyên tập trung đông người lớn hơn hoặc bằng 20m. Như vậy, vị trí bãi tập kết, trung chuyển rác của xã đảm bảo về khoảng cách an toàn môi trường.

Để dự án​ tiếp tục thực hiện, cấp uỷ, chính quyền xã đề nghị Nhân dân tiếp nhận thông tin chính thống về mục đích, ý nghĩa của dự án; khuyến cáo người dân không được cản trở, gây rối, làm mất an ninh trật tự; không lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Không quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đặc biệt trường hợp đăng tin, bài...trên các trang mạng xã hội để cho các đối tượng phản động, đối tượng xấu lợi dụng dẫn nguồn và sử dụng thông tin để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Cẩm Bình Đề nghị nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cùng chung sức xây dựng quê hương Cẩm Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp!

-----------------------------

Địa chỉ đăng bài: Trang chính thống của Đảng ủy, công an xã, MTTQ và các đoàn thể; Phát lệnh trên nhóm Mocha35 của xã Cẩm Bình để lan tỏa thông tin tích cực từ bài viết.

Lưu ý: Các bài viết, thông tin tuyên truyền tiếp theo của địa phương, của Đài TTTH huyện phải lấy bài viết này làm căn cứ - nền tảng.