Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU “NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHOÁ XIII”

Ngày 23/02/2024 00:00:00

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến.
- Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
- Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) với 3 tuần thi:
+ Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 03/3/2024;
+ Tuần thi thứ hai: từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024;
+ Tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.
Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người thi trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 07 lần trong mỗi tuần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.
- Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi bao gồm: 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải Ba; mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
Đây là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến thứ ba được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien. vn) - kênh cung cấp thông tin chuyên ngành hướng tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và công chúng nói chung. https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html
Trước đó, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.
Nguồn: TH.
A001423022024.jpg

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU “NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHOÁ XIII”

Đăng lúc: 23/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến.
- Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
- Cuộc thi diễn ra từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) với 3 tuần thi:
+ Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 03/3/2024;
+ Tuần thi thứ hai: từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024;
+ Tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.
Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người thi trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi. Người dự thi được tham gia tối đa 07 lần trong mỗi tuần thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của thí sinh để tính điểm xét giải.
- Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi bao gồm: 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng; 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải Ba; mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 05 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
Đây là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến thứ ba được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien. vn) - kênh cung cấp thông tin chuyên ngành hướng tới đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở và công chúng nói chung. https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html
Trước đó, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lóp nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.
Nguồn: TH.
A001423022024.jpg