Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 10/10/2023 00:00:00

Sáng ngày 09/10, Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Về dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạoĐảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQcùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, cán bộ công chức xã, các đồng chí cấp ủy chi bộ trong toàn xã.
z4795909928811_fea92e37e3efbcd51104bd159a6c462b.jpg

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính như sau: Nội dung thứ nhất sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Nội dung thứ hai thảo luận tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung thứ tư đồng chí Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng bộ xã phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị.

z4795909902144_c7a4de1ce0a0c265c8dd05a3093f39fb.jpg

Hình ảnh các đồng chí Thường trực Đảng uỷ điều hành hội nghị

z4795909938832_6a9ce2de098d4e28931cefd4b9d2b1f0.jpg

Đồng chí Dương Văn Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã báo cáocông tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụvà các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 các nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai, thực hiện khá toàn diện và dành được những kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; nề nếp và chất lượng sinh hoạt các chi bộ cơ sở được duy trì;Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được quan tâm;uy tín, năng lực và sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao.Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế;sản xuất nông nghiệp, ngành nghề CN-TTCN và dịch vụ được duy trì;tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao; quản lý đất đai bảo vệ môi trường đi vào nề nếp; thu chi tài chính đảm bảo nguyên tắc; hoạt động văn hoá xã hội phát triển;công tác giáo dục đạt kết quả tốt; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo;tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

z4795909912826_0ac319b2a272302a7a4132edea6a64fe.jpg

Đồng chí Đỗ Văn Liên - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tich UBND xãđiều hànhnội dung tham luận tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Đảng uỷ có giải pháp hoặc đưa vào nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ dịp cuối năm đối với các đảng viên không tham gia các cuộc thôn.

Về công tác phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh: Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ trách nhiệm của các thôn trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; cần tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tốt công tác VSMT; các dịch vụ của HTX NN hoạt động còn hạn chế; việc nắm bắt phản ánh thông tin vi phạm đất đai chưa kịp thời.

z4795909869016_9e8e9d6f9661bbc1e0682ad9e21bef6f.jpg

Đồng chí Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Văn Hạnhđánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân trong xã đã đạt được trong 9 đầu năm. Bên cạnh đó cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, yếu kém như:Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Các đồng chí Bí thư, Cấp ủy chi bộ thôn chưa thực sự quan tâm đến phát hiện bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Sinh hoạt đảng ở các chi bộ công tác phê bình và tự phên bình chưa làm thường xuyên.Hoạt động của các đoàn thể chưa thường xuyên. Về mặt phát triển kinh tế xã hội:Ban an toàn giao thông chưa làm hết trách nhiệm, tình trạng vi phạm hành lang giao thông lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, để các vật liệu ở nhiều khu vực vẫn còn diễn ra;hoạt động của HTX nông nghiệp trong một số các dịch vụ hiệu quả thấp; công tác vệ sinh môi trường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một vài cấp ủy, lãnh đạo thôn chưa thể hiện rõ nét, chưa quyết liệt chỉ đạo ở thôn xóm của mình, còn trông chờ vào cấp trên.Qua đó đồng chí cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm cụ thể như: Đảng ủy xã cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Các đoàn thể tập trung rà soát kiện toàn các chi đoàn chi hội sơ sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm thực hiện xây dựng NTM nâng cao hoàn thành vào năm 2024.

Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 10/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 09/10, Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Về dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạoĐảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQcùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, cán bộ công chức xã, các đồng chí cấp ủy chi bộ trong toàn xã.
z4795909928811_fea92e37e3efbcd51104bd159a6c462b.jpg

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính như sau: Nội dung thứ nhất sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Nội dung thứ hai thảo luận tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung thứ tư đồng chí Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng bộ xã phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị.

z4795909902144_c7a4de1ce0a0c265c8dd05a3093f39fb.jpg

Hình ảnh các đồng chí Thường trực Đảng uỷ điều hành hội nghị

z4795909938832_6a9ce2de098d4e28931cefd4b9d2b1f0.jpg

Đồng chí Dương Văn Vân - Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã báo cáocông tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụvà các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 các nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai, thực hiện khá toàn diện và dành được những kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; nề nếp và chất lượng sinh hoạt các chi bộ cơ sở được duy trì;Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể được quan tâm;uy tín, năng lực và sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao.Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế;sản xuất nông nghiệp, ngành nghề CN-TTCN và dịch vụ được duy trì;tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao; quản lý đất đai bảo vệ môi trường đi vào nề nếp; thu chi tài chính đảm bảo nguyên tắc; hoạt động văn hoá xã hội phát triển;công tác giáo dục đạt kết quả tốt; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo;tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.

z4795909912826_0ac319b2a272302a7a4132edea6a64fe.jpg

Đồng chí Đỗ Văn Liên - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tich UBND xãđiều hànhnội dung tham luận tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Đảng uỷ có giải pháp hoặc đưa vào nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ dịp cuối năm đối với các đảng viên không tham gia các cuộc thôn.

Về công tác phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh: Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ trách nhiệm của các thôn trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; cần tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tốt công tác VSMT; các dịch vụ của HTX NN hoạt động còn hạn chế; việc nắm bắt phản ánh thông tin vi phạm đất đai chưa kịp thời.

z4795909869016_9e8e9d6f9661bbc1e0682ad9e21bef6f.jpg

Đồng chí Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Văn Hạnhđánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân trong xã đã đạt được trong 9 đầu năm. Bên cạnh đó cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, yếu kém như:Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: Các đồng chí Bí thư, Cấp ủy chi bộ thôn chưa thực sự quan tâm đến phát hiện bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Sinh hoạt đảng ở các chi bộ công tác phê bình và tự phên bình chưa làm thường xuyên.Hoạt động của các đoàn thể chưa thường xuyên. Về mặt phát triển kinh tế xã hội:Ban an toàn giao thông chưa làm hết trách nhiệm, tình trạng vi phạm hành lang giao thông lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, để các vật liệu ở nhiều khu vực vẫn còn diễn ra;hoạt động của HTX nông nghiệp trong một số các dịch vụ hiệu quả thấp; công tác vệ sinh môi trường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một vài cấp ủy, lãnh đạo thôn chưa thể hiện rõ nét, chưa quyết liệt chỉ đạo ở thôn xóm của mình, còn trông chờ vào cấp trên.Qua đó đồng chí cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm cụ thể như: Đảng ủy xã cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và các cấp ủy Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới. Các đoàn thể tập trung rà soát kiện toàn các chi đoàn chi hội sơ sở đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm thực hiện xây dựng NTM nâng cao hoàn thành vào năm 2024.