Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Hội nghị BTVĐU (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023

Ngày 27/09/2023 00:00:00


Hội nghị BTVĐU (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc củaBan chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Sáng ngày 27/9/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Vi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách cụm; Đồng chí Trần Đại Huyên - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra UBND huyện, Chỉ đạo xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU); các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; Đồng chí Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể xã; Ủy viên UBND xã; Văn phòng Cấp ủy - chính quyền.

z4733472756068_fe25e370c9dc0b206fb0641146cdd0c1.jpg
Đồng chí Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt BTVĐU thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và định hướng chỉ tiêu năm 2024; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng ủy; kết quả giải quyết các kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thay mặt cho UBND xã báo cáo: Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phát triển nông nghiệp của xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo báo cáo đánh giá chương trình xây dựng xã NTM nâng cao 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ triển khai các bước quy trình đấu giá các mặt bằng khu dân cư 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

z4733474236863_e2068416676640e06cd56a012d6743bf.jpg

Đ/c Đỗ Văn Liên - PBT Đảng ủy, CTUBND

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã báo cáo: Công tác chuẩn bị cho tuyển quân năm 2024; báo cáo chuyển đổi số năm 2023; báo cáo dự kiến tham gia hội thi các môn thể thao dân tộc huyện Cẩm Thủy.

Đồng chí trưởng CAX báo cáo tình hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH 9 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

z4733472545323_69ac580c0d8e40a2e4c629c67de0cd0f.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Vi - UVBTV huyện ủy, PCT HĐND huyện

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị; thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Trần Đại Huyên, đồng chí Nguyễn Văn Vi đã có ý kiến chỉ đạo: Các đồng chí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm 2023; Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, nhiều nội dung chỉ tiêu quan trọng đã đạt được, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định và giữ vững; bên cạnh đó các đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023.

z4733472596736_e394cf614fa506aca53095838c795fb4.jpg
Đ/c Trần Đại Huyên - UVBCH huyện ủy, chánh thanh tra UBND huyện

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng thời kết luận những vấn đề, nội dung theo chương trình hội nghị và các ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xã để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Giao đồng chí Văn phòng Đảng ủy tham mưu thông báo kết luận hội nghị. Hội nghị đã thống nhất giao đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo các chi bộ xuống dự với chi bộ tại phiên sinh hoạt thường kỳ tháng 10 năm 2023 và trực tiếp truyền đạt và quán triệt về: Dự thảo báo cáo sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024; thông báo kết luận hội nghị BTVĐU (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023.

Thường trực Đảng ủy

Hội nghị BTVĐU (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023

Đăng lúc: 27/09/2023 00:00:00 (GMT+7)


Hội nghị BTVĐU (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc củaBan chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Sáng ngày 27/9/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Vi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách cụm; Đồng chí Trần Đại Huyên - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra UBND huyện, Chỉ đạo xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU); các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; Đồng chí Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể xã; Ủy viên UBND xã; Văn phòng Cấp ủy - chính quyền.

z4733472756068_fe25e370c9dc0b206fb0641146cdd0c1.jpg
Đồng chí Ngô Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt BTVĐU thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và định hướng chỉ tiêu năm 2024; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng ủy; kết quả giải quyết các kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thay mặt cho UBND xã báo cáo: Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phát triển nông nghiệp của xã đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo báo cáo đánh giá chương trình xây dựng xã NTM nâng cao 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ triển khai các bước quy trình đấu giá các mặt bằng khu dân cư 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

z4733474236863_e2068416676640e06cd56a012d6743bf.jpg

Đ/c Đỗ Văn Liên - PBT Đảng ủy, CTUBND

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã báo cáo: Công tác chuẩn bị cho tuyển quân năm 2024; báo cáo chuyển đổi số năm 2023; báo cáo dự kiến tham gia hội thi các môn thể thao dân tộc huyện Cẩm Thủy.

Đồng chí trưởng CAX báo cáo tình hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH 9 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

z4733472545323_69ac580c0d8e40a2e4c629c67de0cd0f.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Vi - UVBTV huyện ủy, PCT HĐND huyện

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị; thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí Trần Đại Huyên, đồng chí Nguyễn Văn Vi đã có ý kiến chỉ đạo: Các đồng chí đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm 2023; Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, nhiều nội dung chỉ tiêu quan trọng đã đạt được, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định và giữ vững; bên cạnh đó các đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023.

z4733472596736_e394cf614fa506aca53095838c795fb4.jpg
Đ/c Trần Đại Huyên - UVBCH huyện ủy, chánh thanh tra UBND huyện

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến phát biểu và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng thời kết luận những vấn đề, nội dung theo chương trình hội nghị và các ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xã để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Giao đồng chí Văn phòng Đảng ủy tham mưu thông báo kết luận hội nghị. Hội nghị đã thống nhất giao đồng chí Đảng ủy viên chỉ đạo các chi bộ xuống dự với chi bộ tại phiên sinh hoạt thường kỳ tháng 10 năm 2023 và trực tiếp truyền đạt và quán triệt về: Dự thảo báo cáo sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024; thông báo kết luận hội nghị BTVĐU (mở rộng) phiên tháng 9 năm 2023.

Thường trực Đảng ủy