Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng ủy xã Cẩm Bình

Ngày 29/06/2023 00:00:00

Ngày 29/6/2023, Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
z4495229128429_a9c5fa74a88957b2eb18f543c8487c40.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 26/12/2022 của BCH Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức (tình hình dịch COVID-19 lại xuất hiện, giá cả thị trường biến động liên tục. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các ban, phòng, ngành cấp huyện; sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp uỷ Đảng; sự chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong xã; kết quả đạt được khá toàn diện; tình hình dịch bệnh COVID-19 thường xuyên được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và có bước phát triển khá, QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực; đời sống Nhân dân tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Đã có 8 /30 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 7/30 chỉ tiêu đạt trên 50% (có những chỉ tiêu đạt cao đến 235 % chỉ tiêu tích tụ, tập trung sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh đó, có 01chỉ tiêu tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch giao đó là chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp).

z4495229091423_111897f09f9e6f868e64e62ed659548b.jpg

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng ủy xã Cẩm Bình

Đăng lúc: 29/06/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 29/6/2023, Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
z4495229128429_a9c5fa74a88957b2eb18f543c8487c40.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 26/12/2022 của BCH Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức (tình hình dịch COVID-19 lại xuất hiện, giá cả thị trường biến động liên tục. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các ban, phòng, ngành cấp huyện; sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp uỷ Đảng; sự chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong xã; kết quả đạt được khá toàn diện; tình hình dịch bệnh COVID-19 thường xuyên được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi và có bước phát triển khá, QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực; đời sống Nhân dân tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Đã có 8 /30 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 7/30 chỉ tiêu đạt trên 50% (có những chỉ tiêu đạt cao đến 235 % chỉ tiêu tích tụ, tập trung sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh đó, có 01chỉ tiêu tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch giao đó là chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp).

z4495229091423_111897f09f9e6f868e64e62ed659548b.jpg