Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Thông báo Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

Ngày 09/08/2023 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM BÌNH

Số: /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã


Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Bình.

Trong những năm qua, thực hiện chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân quê hương xã Cẩm Bình đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần Nhân dân được nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng. Với những truyền thống quý báu đó, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Bình không ngừng tiếp tục đẩy mạnh và phát triển đi lên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Để chung tay xây dựng xã Cẩm Bình đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, UBND xã Cẩm Bình kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân trên địa bàn xã bằng những hành động thiết thực, hiệu quả để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, xây dựng đường làng, ngõ xóm và vệ sinh môi trường, trong đó thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

1. Không chiếm dụng lòng, lề đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe trái phép. Đặc biệt các hộ gia đình kinh doanh tại các mặt đường, sắp xếp hàng hóa gọn gàng đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp.

2. Chủ động tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng và các hạng mục xây dựng không đúng quy định trong phạm vi hành lang ATGT gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

3. Đề nghị mọi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình, chủ động, tự giác trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Tăng cường dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyệt đối không vứt rác ở các trục đường, những nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, phát dọn hành lang các tuyến đường để trồng cây, trồng hoa.

4. Đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật phải thường xuyên dọn dẹp chuồng, trại đảm bảo vệ sinh, an toàn, đảm bảo không phát tán khí thải gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh.

Ngày 12/8/2023 xã Cẩm Bình tổ chức phát động toàn dân tham gia giải tỏa hành lang ATGT-VSMT; Cấp ủy, chính quyền xã kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng tham gia, mỗi người dân một phần việc thiết thực, chung tay dọn dẹp phát quang, mở rộng hành lang các tuyến đường, ngõ và khu vực gia đình mình, thu dọn rác và các loại vật liệu thải, nhằm tạo môi trường phong quang, sạch đẹp.

UBND xã thông báo để toàn thể nhân dân được biết, đồng thời kêu gọi mọi người dân hãy chung tay thực hiện để đảm bảo trật tự ATGT và trật tự công cộng, xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, góp phần xây dựng quê hương Cẩm Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. ĐU, HĐND, UBND xã (b/c);

- Ban văn hóa, truyền thanh xã (để tuyên truyền);

- Các ông (bà) trưởng thôn (để tuyên truyền);

- Lưu: VP, CAX.

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Liên

Thông báo Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

Đăng lúc: 09/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM BÌNH

Số: /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cẩm Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã


Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Cẩm Bình.

Trong những năm qua, thực hiện chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân quê hương xã Cẩm Bình đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần Nhân dân được nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng. Với những truyền thống quý báu đó, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Bình không ngừng tiếp tục đẩy mạnh và phát triển đi lên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Để chung tay xây dựng xã Cẩm Bình đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, UBND xã Cẩm Bình kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân trên địa bàn xã bằng những hành động thiết thực, hiệu quả để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, xây dựng đường làng, ngõ xóm và vệ sinh môi trường, trong đó thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

1. Không chiếm dụng lòng, lề đường, làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe trái phép. Đặc biệt các hộ gia đình kinh doanh tại các mặt đường, sắp xếp hàng hóa gọn gàng đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp.

2. Chủ động tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, vật dụng và các hạng mục xây dựng không đúng quy định trong phạm vi hành lang ATGT gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

3. Đề nghị mọi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình, chủ động, tự giác trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Tăng cường dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyệt đối không vứt rác ở các trục đường, những nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, phát dọn hành lang các tuyến đường để trồng cây, trồng hoa.

4. Đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật phải thường xuyên dọn dẹp chuồng, trại đảm bảo vệ sinh, an toàn, đảm bảo không phát tán khí thải gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư xung quanh.

Ngày 12/8/2023 xã Cẩm Bình tổ chức phát động toàn dân tham gia giải tỏa hành lang ATGT-VSMT; Cấp ủy, chính quyền xã kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng tham gia, mỗi người dân một phần việc thiết thực, chung tay dọn dẹp phát quang, mở rộng hành lang các tuyến đường, ngõ và khu vực gia đình mình, thu dọn rác và các loại vật liệu thải, nhằm tạo môi trường phong quang, sạch đẹp.

UBND xã thông báo để toàn thể nhân dân được biết, đồng thời kêu gọi mọi người dân hãy chung tay thực hiện để đảm bảo trật tự ATGT và trật tự công cộng, xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, góp phần xây dựng quê hương Cẩm Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. ĐU, HĐND, UBND xã (b/c);

- Ban văn hóa, truyền thanh xã (để tuyên truyền);

- Các ông (bà) trưởng thôn (để tuyên truyền);

- Lưu: VP, CAX.

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Liên