Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ CẨM BÌNH 2023

Ngày 06/10/2023 00:00:00

Ngày 06/10/2023, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV đảng ủy, các đồng chí Ban chỉ đạo xây dựng NTM, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn.
z4759046663075_e7c2ca963ea1becddb5b4de5750cf80b.jpg

Trong 9 tháng đầu năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi. Nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, chuyển biến tích cực; đã cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

z4757508229487_d4537db282be284b65b47a2045e64dc9.jpg

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, các tuyến đường hoa, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng., tạo ra diện mạo mới cho nông thôn của xã.

z4759046638490_fea1327a0718b6a12766ef947217f5df.jpg

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã 9 tháng năm 2023 đạt 7,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, cụ thể: Dịch vụ - thương mại chiếm: 38 %; Công nghiệp - xây dựng chiếm: 32%; Nông- lâm nghiệp chiếm: 30%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao.

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao được Nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt thông qua sau lễ phát động ra quân xây dựng xã NTM nâng cao.

z4757553417681_c9f4129c02a73afdecf66f2fcf5c5a62.jpg

Theo Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia,Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí theo từng lĩnh vực kèm theo.Ban chỉ đạo xã đã tổ chức rà soát theo bộ tiêu chí mới thì xã mớiĐạt được 9/19 tiêu chí, gồm:

Tiêu chí 1:

Quy hoạch

Tiêu chí 9:

Nhà ở

Tiêu chí 4:

Điện

Tiêu chí 10:

Thu nhập

Tiêu chí 5:

Giáo dục

Tiêu chí 15:

Hành chính công

Tiêu chí 7:

Cơ sở hạ tầng thương mại NT

Tiêu chí 16:

Tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 8:

Thông tin và truyền thông

Còn 10 tiêu chí chưa đạt gồm:

Tiêu chí 2:

Giao thông

Tiêu chí 13:

Tổ chức sản xuất và phát triển KT NT

Tiêu chí 3:

Thủy lợi và PCTT

Tiêu chí 14:

Y tế

Tiêu chí 6:

Văn hóa

Tiêu chí 17:

Môi trường

Tiêu chí 11:

Nghèo đa chiều

Tiêu chí 18:

Chất lượng môi trường sống

Tiêu chí 12:

Lao động

Tiêu chí 19:

Quốc phòng và an ninh

z4759046610530_9a4249a1f869b49c7b2206d7621de586.jpg

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ CẨM BÌNH 2023

Đăng lúc: 06/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 06/10/2023, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV đảng ủy, các đồng chí Ban chỉ đạo xây dựng NTM, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn.
z4759046663075_e7c2ca963ea1becddb5b4de5750cf80b.jpg

Trong 9 tháng đầu năm triển khai xây dựng NTM nâng cao, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi. Nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, chuyển biến tích cực; đã cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

z4757508229487_d4537db282be284b65b47a2045e64dc9.jpg

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, các tuyến đường hoa, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng., tạo ra diện mạo mới cho nông thôn của xã.

z4759046638490_fea1327a0718b6a12766ef947217f5df.jpg

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã 9 tháng năm 2023 đạt 7,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp, cụ thể: Dịch vụ - thương mại chiếm: 38 %; Công nghiệp - xây dựng chiếm: 32%; Nông- lâm nghiệp chiếm: 30%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao.

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao được Nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt thông qua sau lễ phát động ra quân xây dựng xã NTM nâng cao.

z4757553417681_c9f4129c02a73afdecf66f2fcf5c5a62.jpg

Theo Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia,Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 về ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí theo từng lĩnh vực kèm theo.Ban chỉ đạo xã đã tổ chức rà soát theo bộ tiêu chí mới thì xã mớiĐạt được 9/19 tiêu chí, gồm:

Tiêu chí 1:

Quy hoạch

Tiêu chí 9:

Nhà ở

Tiêu chí 4:

Điện

Tiêu chí 10:

Thu nhập

Tiêu chí 5:

Giáo dục

Tiêu chí 15:

Hành chính công

Tiêu chí 7:

Cơ sở hạ tầng thương mại NT

Tiêu chí 16:

Tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 8:

Thông tin và truyền thông

Còn 10 tiêu chí chưa đạt gồm:

Tiêu chí 2:

Giao thông

Tiêu chí 13:

Tổ chức sản xuất và phát triển KT NT

Tiêu chí 3:

Thủy lợi và PCTT

Tiêu chí 14:

Y tế

Tiêu chí 6:

Văn hóa

Tiêu chí 17:

Môi trường

Tiêu chí 11:

Nghèo đa chiều

Tiêu chí 18:

Chất lượng môi trường sống

Tiêu chí 12:

Lao động

Tiêu chí 19:

Quốc phòng và an ninh

z4759046610530_9a4249a1f869b49c7b2206d7621de586.jpg