Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾ, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT XÃ CẨM BÌNH NĂM 2023

Ngày 26/10/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 12/5/2023 về triển khai thực hiện các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 24/2/2023 của Hội đồng phối họp PBGDPL huyện về việc tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2023. Công văn số 131/HĐPL-TP ngày 20/10/2023 của HĐPL huyện Cẩm Thủy V/v: Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL, Trợ giúp pháp lý năm 2023 theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện.
z4819842414249_43ea792ca2577bf71e8acdf5ea1d5582.jpg
Ngày 26/10/2023, tại hội trường công sở xã Cẩm Bình, UBND xã Cẩm Bình phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
z4819842761710_025cc6f3972509ad557f52180b5f2a2f.jpg
Dự Hội nghị có các đồng chí Trần Đại Huyên - UVBCHhuyện ủy, chánh thanh tra UBND huyện, Đồng chí hoàng Trung Hải - Trưởng phòng Nội Vụ huyện, Đ/c Vũ Thị Lợi - trưởng Phòng Tư Pháp.
Về phía xã có các Đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể chính trị, xã hội, các đồng chí cán bộ, công chức xã, đại diện ban giám hiệu 4 trường trên địa bàn xã, trạm y tế xã. Đại diện các thôn có các Ông, Bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt Trận, Trưởng, phó các đoàn thể ở thôn, công an viên.
z4819842414251_7d0a395110430fd2641115fee39087a7.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các tuyên truyền viên, báo cáo viên giới thiệu các nội dung về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, Luật phòng chống, tham nhũng …Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản Luật mới ban hành; Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý. Thực hiện trợ giúp pháp lý trên các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự.v.v.
z4819842430919_cd00f212919b0b446e132230918ae573.jpg

z4819842430917_e1ae2aabfac87dd3814496539d9d5a09.jpg

z4819842430921_2e49d2a8232a934c464c24b03c9b20a4.jpg


HỘI NGHỊ PHỔ BIẾ, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT XÃ CẨM BÌNH NĂM 2023

Đăng lúc: 26/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 12/5/2023 về triển khai thực hiện các Dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 24/2/2023 của Hội đồng phối họp PBGDPL huyện về việc tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2023. Công văn số 131/HĐPL-TP ngày 20/10/2023 của HĐPL huyện Cẩm Thủy V/v: Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL, Trợ giúp pháp lý năm 2023 theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện.
z4819842414249_43ea792ca2577bf71e8acdf5ea1d5582.jpg
Ngày 26/10/2023, tại hội trường công sở xã Cẩm Bình, UBND xã Cẩm Bình phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
z4819842761710_025cc6f3972509ad557f52180b5f2a2f.jpg
Dự Hội nghị có các đồng chí Trần Đại Huyên - UVBCHhuyện ủy, chánh thanh tra UBND huyện, Đồng chí hoàng Trung Hải - Trưởng phòng Nội Vụ huyện, Đ/c Vũ Thị Lợi - trưởng Phòng Tư Pháp.
Về phía xã có các Đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể chính trị, xã hội, các đồng chí cán bộ, công chức xã, đại diện ban giám hiệu 4 trường trên địa bàn xã, trạm y tế xã. Đại diện các thôn có các Ông, Bà Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt Trận, Trưởng, phó các đoàn thể ở thôn, công an viên.
z4819842414251_7d0a395110430fd2641115fee39087a7.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được các tuyên truyền viên, báo cáo viên giới thiệu các nội dung về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh tra, Luật phòng chống, tham nhũng …Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản Luật mới ban hành; Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý. Thực hiện trợ giúp pháp lý trên các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, dân sự.v.v.
z4819842430919_cd00f212919b0b446e132230918ae573.jpg

z4819842430917_e1ae2aabfac87dd3814496539d9d5a09.jpg

z4819842430921_2e49d2a8232a934c464c24b03c9b20a4.jpg