Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THÔN 5 BÌNH HÒA

Ngày 28/11/2023 00:00:00

Ngày 28/11/2023, Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Huyện Cẩm Thủy Đã tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật, Trợ giúp pháp lý, Thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2023 tại thôn 5 Bình Hoà.
Tham dự buổi tuyên truyền có báo cáo viên của các phòng ban Uỷ ban nhân dân huyện: Phòng Tư Pháp, Văn phòng quản lý đất đai; Thường trực UBND xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã, Công an xã, Về phía thôn có các đồng chí Cấp quỷ chi bộ, Trưởng phó phó các đoàn thể trong thôn cùng toàn thể bà con nhân dân.
Hội nghị đã TT về luật đất đai và 1 số nội dung mới ban hành liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai hiện nay. Tuyên truyền về ANTT, Luật ATGT đường bộ, 1 số vấn đề về tệ nạn XH.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ
399524882_673501798302964_1686638567220395681_n.jpg
406804098_673502281636249_5052872037798968994_n.jpg

405236077_673502251636252_6609620816991368269_n.jpg

406622555_673502231636254_7706697212603200729_n.jpg

406644694_673502224969588_3721389013536726769_n.jpg
406746222_673502244969586_2024731415430452016_n.jpg

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GDPL, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THÔN 5 BÌNH HÒA

Đăng lúc: 28/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 28/11/2023, Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Huyện Cẩm Thủy Đã tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật, Trợ giúp pháp lý, Thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2023 tại thôn 5 Bình Hoà.
Tham dự buổi tuyên truyền có báo cáo viên của các phòng ban Uỷ ban nhân dân huyện: Phòng Tư Pháp, Văn phòng quản lý đất đai; Thường trực UBND xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã, Công an xã, Về phía thôn có các đồng chí Cấp quỷ chi bộ, Trưởng phó phó các đoàn thể trong thôn cùng toàn thể bà con nhân dân.
Hội nghị đã TT về luật đất đai và 1 số nội dung mới ban hành liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai hiện nay. Tuyên truyền về ANTT, Luật ATGT đường bộ, 1 số vấn đề về tệ nạn XH.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ
399524882_673501798302964_1686638567220395681_n.jpg
406804098_673502281636249_5052872037798968994_n.jpg

405236077_673502251636252_6609620816991368269_n.jpg

406622555_673502231636254_7706697212603200729_n.jpg

406644694_673502224969588_3721389013536726769_n.jpg
406746222_673502244969586_2024731415430452016_n.jpg