Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THÔN 1 BÌNH HÒA

Ngày 24/10/2023 00:00:00

Thực hiện kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 18/10/2023 của UBND xã Cẩm Bình về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023.
Sáng ngày 24/10/2023, UBND xã tổ chức truyên truyền phổ biến, giáo dục, trợ giúp pháp lý tại thôn 1 Bình Hòa.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy, Công an xã, Cán bộ, công chức có liên quan.
z4812247787401_9e7d33c6d639bed73a7400754004da9c.jpg
Với mục đích phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; bảo đảm Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức trên địa bàn một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các ngành, các tổ chức, đoàn thể từ xã đến thôn để hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của người được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
z4812247781794_839eccea05886be533b857f65a945a50.jpg
Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa; Luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; hậu quả, tác hại của ma túy.... Tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội, BHYT và Bảo hiểm tự nguyện;
Thành phần tham gia: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Công an viên thôn, Tổ trưởng tổ ANXH; ANTT, Ban chấp hành: Hội Người cao tuổi; Hội CCB, Hội Nông dân; Hội Phụ Nữ; Đoàn Thanh niên thôn. Toàn thể cử tri đại diện hộ trong thôn Bình Hòa 1 .
z4812247770085_ea29c184d70fcb132f4e6f83cf898356.jpg
Báo cáo viên: Tuyên truyền viên PL xã:
+ Đại diện Ban công an xã Cẩm Bình
+ Công chức Văn hóa - Chính sách
Báo cáo viên huyện: BHXH huyện
z4812247811929_f06b23062402ad416b9b78bc05399641.jpg

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THÔN 1 BÌNH HÒA

Đăng lúc: 24/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 18/10/2023 của UBND xã Cẩm Bình về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023.
Sáng ngày 24/10/2023, UBND xã tổ chức truyên truyền phổ biến, giáo dục, trợ giúp pháp lý tại thôn 1 Bình Hòa.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy, Công an xã, Cán bộ, công chức có liên quan.
z4812247787401_9e7d33c6d639bed73a7400754004da9c.jpg
Với mục đích phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; bảo đảm Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức trên địa bàn một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các ngành, các tổ chức, đoàn thể từ xã đến thôn để hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của người được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
z4812247781794_839eccea05886be533b857f65a945a50.jpg
Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa; Luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; hậu quả, tác hại của ma túy.... Tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội, BHYT và Bảo hiểm tự nguyện;
Thành phần tham gia: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Công an viên thôn, Tổ trưởng tổ ANXH; ANTT, Ban chấp hành: Hội Người cao tuổi; Hội CCB, Hội Nông dân; Hội Phụ Nữ; Đoàn Thanh niên thôn. Toàn thể cử tri đại diện hộ trong thôn Bình Hòa 1 .
z4812247770085_ea29c184d70fcb132f4e6f83cf898356.jpg
Báo cáo viên: Tuyên truyền viên PL xã:
+ Đại diện Ban công an xã Cẩm Bình
+ Công chức Văn hóa - Chính sách
Báo cáo viên huyện: BHXH huyện
z4812247811929_f06b23062402ad416b9b78bc05399641.jpg