Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 49/KH-UBND21/3/2023Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2023 xã Cẩm Bình
Số: 48/KH-UBND17/3/2023Tổ chức hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023
Số: 44/KH-UBND15/3/2023Triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lƣợng hoạt động của lực lƣợng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn xã Cẩm Bình.
Số: 45/KH-UBND15/3/2023Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 01năm 2023
Số: 46/KH-UBND15/3/2023Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bànxã Cẩm Bình năm 2023
Số: 47/KH-UBND15/3/2023Kiểm tra công tác PCCC chuyên đề chợ trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023
Số: 43/KH-UBND14/3/2023Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2025và địnhhướng đếnnăm2030trênđịabànxã Cẩm Bình
Số: 41/KH-UBND08/3/2023Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023
Số: 42/KH-UBND08/3/2023Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023
40/KH-UBND02/3/2023Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023
Số: 37/KH-UBND02/3/2023Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời tại các tại các Phòng đọc, Thư viện văn hoá đến năm 2030”
Số:38/KH-UBND02/3/2023Tuyên truyền về chuyển đổi số xã Cẩm Bình năm 2023
số 36/KH-UBND28/2/2023Triển khai công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp năm 2023 trên địa bàn xã Cẩm Bình
Số:35/KH-UBND27/2/2023Tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm"
34/KH-UBND24/02/2023Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 trên địa bàn xã Cẩm Bình
Số:29/KH-UBND21/02/2023Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cẩm Bình, giai đoạn 2023-2025
Số:25/KH-UBND16/02/2023Chuyển đổi số xã Cẩm Bình năm 2023
21/KH-BATGT15/02/2023Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn xã Cẩm Bình
Số: 19/QĐ - UBND13/02/2023Ban hành Chƣơng trình công tác tƣ pháp năm 2023
15/QĐ-UBND10/02/2023Về việc kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai xã Cẩm Bình năm 2023
03/QC-ĐTT10/02/2023Hoạt động của Ban biên tập Đài truyền thanh xã Cẩm Bình
số 17/QĐ-UBND10/02/2023Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Cẩm Bìn
Số: 18/QĐ-UBND10/2/2023Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Cẩm Bình
Số: 16/QĐ-UBND10/02/2023V/v. Kiện toàn Ban nông nghiệp xã Cẩm Bình
10/QĐ-UBND07/02/2023Về việc Kiện toàn lại Ban biên tập Đài truyền thanh xã Cẩm Bình
số 13/QĐ-UBND07/02/2023Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Gia đình xã Cẩm Bình
số 14/QĐ-UBND07/02/2023V/v. Kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Cẩm Bình
Số:08/QĐ-UBND06/02/2023Về Việc: Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cẩm Bình năm 2023
Số: 09/QĐ-UBND06/02/2023V/v. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cẩm Bình năm 2023
15/KH-UBND03/02/2023Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023