Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
06/QĐ-UBND03/02/2023V/v. Kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất năm 2022 - 2023
số 07/QĐ-UBND03/02/2023V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 - 2025
05/QĐ-UBND02/02/2023Ban hành Quy chế hoạt động Đài truyền thanh xã Cẩm Bình
14/KH-UBND01/02/2023Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023
số 11/KH-UBND31/01/2023PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2023
04/QĐ-UBND27/01/2023Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023
10/KH-UBND17/01/2023Tổ chức hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch, Gia đình, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin năm 2023
Số: 09/KH-UBND17/01/2023Triển khai công tác gia đình trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023
07/KH-UBND13/01/2023PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NĂM 2023
Số: 05/KH-BCĐ11/01/2023Công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023
Số: 03/KH-UBND10/01/2023Triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Cẩm Bình, giai đoạn 2023-2026
Số:01/KH-UBND05/01/2023Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Cẩm Bình năm 2023
số 35/KH-UBND16/4/2022Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy xã Cẩm Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Số: 50/KH-UBND06/4/2022Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình xãCẩm Bình đến năm 2030
29/QĐ-UBND05/4/2022Về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Cẩm Bình
26/QĐ-UBND30/3/2022Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Bình
46/KH-UBND14/3/2022Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức xã Cẩm Bình, giai đoạn 2022 - 2025
23/QĐ-UBND04/3/2022Về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn xã Cẩm Bình, giai đoạn 2022 - 2025
19/QD-UBND24/02/2022Về việc Kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật năm 2022
Số: 16/QĐ-UBND23/02/2022Về việc kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo xã Cẩm Bình năm 2022
Số: 31/KH-UBND18/02/2022Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 xã Cẩm Bình
Số:29/KH-UBND15/2/2022Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Cẩm Bình
07/QĐ-UBND20/01/2022Về việc ban hành “Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về chƣơng trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025” xã Cẩm Bình
04/QĐ-UBND19/01/2022V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 - 2025
77/QĐ-UBND08/11/2017Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo Phong trào " TDĐKXDĐSVH" xã Cẩm Bình
77/QĐ-UND08/11/2017Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Cẩm Bình
69/QĐ-UBND01/9/2017Quyết định Phân công cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
44a/QĐ-UBND28/8/2017quyết định thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử xã Cẩm Bình
15/BC-UBND10/4/2017Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 27/CT-TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội
188/QĐ-UBND30/12/2016Quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, và các Ủy viên UBND xã Cẩm Bình, nhiệm ký 2016 - 2021