Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226038

KIỂM TRA ATTP TRONG DỊP TẾT TRUNG THU

Ngày 22/09/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND xã Cẩm Bình về việc Triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023. Ngày 21/9/2023 Đoàn kiểm tra liên ngành xã Cẩm Bình đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.
z4744242896617_55a9538d5f757c39d5ae94dfd6af7f1f.jpg

Về nội dung kiểm tra:

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP(Đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP).

- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

- Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những thực phẩm thuộc diện phải ghi nhãn

- Hồ sơ theo dõi chất lượng sản phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau thịt. trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại luật ATTP và thông tư của Bộ y tế, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các quy định có liên quan hiện hành của pháp luật.

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

- Nguồn gốc nguyên liệu phụ gia thực phẩm.

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm.

- Kiến thức thực hành của người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước.

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết.
Qua công tác Kiểm tra, đoàn kiểm tra, nói chung các cơ sở trên địa bàn xã đã thực hiện tốt các yêu cầu về đảm bảo ATTP, tuy nhiên còn một số hộ vẫn chưa thực hiện tốt và đã được nhắc nhở.

z4744242892059_8f78f63f4f46c2c9806a394fcf40196b.jpg

z4744242900513_d099da4ceda252944191d3a9ca3c75f5.jpg

z4744242908835_b9914f1dd612faacf6cc0734dd611ff3.jpg

KIỂM TRA ATTP TRONG DỊP TẾT TRUNG THU

Đăng lúc: 22/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND xã Cẩm Bình về việc Triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023. Ngày 21/9/2023 Đoàn kiểm tra liên ngành xã Cẩm Bình đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.
z4744242896617_55a9538d5f757c39d5ae94dfd6af7f1f.jpg

Về nội dung kiểm tra:

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP(Đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP).

- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

- Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những thực phẩm thuộc diện phải ghi nhãn

- Hồ sơ theo dõi chất lượng sản phẩm.

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau thịt. trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại luật ATTP và thông tư của Bộ y tế, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các quy định có liên quan hiện hành của pháp luật.

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

- Nguồn gốc nguyên liệu phụ gia thực phẩm.

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm.

- Kiến thức thực hành của người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm, kiểm thực 3 bước.

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết.
Qua công tác Kiểm tra, đoàn kiểm tra, nói chung các cơ sở trên địa bàn xã đã thực hiện tốt các yêu cầu về đảm bảo ATTP, tuy nhiên còn một số hộ vẫn chưa thực hiện tốt và đã được nhắc nhở.

z4744242892059_8f78f63f4f46c2c9806a394fcf40196b.jpg

z4744242900513_d099da4ceda252944191d3a9ca3c75f5.jpg

z4744242908835_b9914f1dd612faacf6cc0734dd611ff3.jpg